Urokliwa, bieszczadzka wieś u podnóża pasma Otrytu, w dolinie potoków Czarnego i Głuchego. Polana powstała w połowie XV w., w czasach panowania Kazimierza Jagiellończyka. Została lokowana przez Kmitów między 1436 a 1486 na prawie wołoskim. W 1510 powstał tu jeden z pierwszych rzymskokatolickich kościołów w tych okolicach. Najazd Rakoczego w 1657 spowodował wyludnienie wsi, a następnie napływ osadników z głębi Polski. W okresie międzywojennym była to jedyna w tej okolicy wieś z przewagą ludności polskiej – na 1350 mieszkańców około 850 stanowili Polacy. Spis z 1921 wykazał 485 osób wyznania greckokatolickiego, 878 wyznania rzymskokatolickiego oraz 118 wyznania mojżeszowego. W 1939 roku Polana liczyła około półtora tysiąca mieszkańców. Po II wojnie światowej wieś należała do ZSRR. Dopiero w 1951r., w wyniku wymiany terytoriów, znalazła się z powrotem w Polsce. Była wtedy zupełnie wyludniona, ale wkrótce została zasiedlona, głównie przez repatriantów. W latach 1952-1954 miejscowość była siedzibą gminy Polana. Po 1956r. powróciło do wsi 16 rodzin przedwojennych mieszkańców. Według stanu na 31.12.2012r. w Polanie jest 70 domów i 358 mieszkańców.

Polana to dobre miejsce na bazę wypadową po malowniczej okolicy, w wyższe partie Bieszczadów i nad Solinę.

Niebieski szlak pieszy PTTK:

  • na południe prowadzi przez Wańka Dział, wchodzi na Otryt i dociera do „Chatki Socjologa”. Następnie schodzi do Dwernika i przez Magórę Stuposiańską mijając schronisko „Koliba” PTTK, łączy się z czerwonym szlakiem na Połoninie Caryńskiej.
  • na północ prowadzi przez Wydrne i dochodzi do Zalewu Solińskiego.Następnie biegnie nad doliną Paniszczewu, przechodzi przez Teleśnicę i pokonując pasmo Żuków dociera do Ustrzyk Dolnych.

Zielona gminna ścieżka turystyczna: doliną Potoku Czarnego dochodzi do Jaskini w Rosolinie następnie wspina się na Moklik (punkt Widokowy) i schodzi do  Czarnej.

Niebieski szlak rowerowy doprowadza do wszystkich miejscowości w okolicy np.  Skorodne, Czarna, Lutowiska, Zatwarnica. Dociera do Zalewu Solińskiego, biegnie wzdłuż Otrytu oraz Doliny Sanu, a dalej w stronę Połonin i najwyższych szczytów Bieszczadów.

Szlak konny PTTK dochodzi do takich okolicznych miejscowości jak Lipie, Lutowiska, Dwernik, Serednie Małe i Krywe. Następnie biegnie w stronę Połonin i na zachód aż do Beskidu Niskiego